JAKOŚĆ
Jakość

Spółka wykonuje prace zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi, bez względu na rozmiar, rodzaj czy charakter projektu.

Zintegrowany System Zarządzania ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE KATOWICE Sp. z o.o. jest zgodny z wymogami norm:

  • EN ISO 9001:2008

  • EN ISO 14001:2004

  • OHSAS 18001:2007

Skuteczność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością potwierdzają certyfikaty, nadane przez niezależne jednostki certyfikujące w obszarze montażu konstrukcji stalowych (w tym spawanych), montażu i modernizacji kotłów parowych, elementów urządzeń ciśnieniowych, rurociągów parowych i technologicznych oraz zbiorników ciśnieniowych a także badań laboratoryjnych, wzorcowania przyrządów pomiarowych oraz prowadzonych szkoleń.

Nasze kompetencje techniczne zostały pozytywnie zweryfikowane przez upoważnione jednostki, w zakresie prac spawalniczych i montażowych:

  • PN-M-69009 oraz PN-B-06200  –  świadectwo kwalifikacji IS

  • EN ISO 3834-2 / AD 2000-MERKBLATT HP0 – spełnienie wymagań jakościowych w spawalnictwie zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową

  • uprawnienia UDT w zakresie wytwarzania elementów, napraw i modernizacji urządzeń ciśnieniowych oraz napraw i modernizacji urządzeń dźwignicowych

  • uprawnienia TDT w zakresie wytwarzania, montażu, modernizacji i naprawy zbiorników i rurociągów.

W naszej działalności zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy pracowników i podwykonawców. Wdrożyliśmy i skutecznie doskonalimy systemy zarządzania OHSAS oraz SCC**.  

W oparciu o System Zarządzania Środowiskowego prowadzimy prace w poszanowaniu dla środowiska naturalnego oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskowego


Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o. jest młodą, prężnie rozwijającą się Spółką, działającą na rynkach energetyki przemysłowej i petrochemii.


Stabilizację oraz rozwój zapewniamy poprzez konsekwentne utrwalanie wizerunku Spółki jako wiarygodnego, kompetentnego partnera przestrzegającego etycznych i prawnych reguł prowadzenia biznesu, ukierunkowanego na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego i rynkowego oraz bezpieczeństwo środowiska naturalnego i naszych pracowników, a także innych osób związanych z naszą działalnością.

Świadomi konieczności ciągłego rozpoznawania i zapewnienia potrzeb oraz oczekiwań Klientów i pracowników dbamy o staranne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań, rozwijając partnerskie relacje z w/w stronami oparte na wzajemnych korzyściach i poszanowaniu interesów.

Stosowany Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007 traktujemy jako nowoczesny instrument kierowania i nadzorowania, zorientowany procesowo na spełnianie wymagań prawnych, inwestorów, odbiorców, użytkowników wyrobów, pracowników i podwykonawców. Doskonalimy systematycznie działania w odniesieniu do oferowanych produktów, bezpieczeństwa środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz zapobiegania zanieczyszczeniom przy jednoczesnym ekonomicznie uzasadnionym wykorzystywaniu potencjału finansowego.

Mając świadomość występowania środowiskowych wpływów naszej działalności na otoczenie, dokonujemy identyfikacji aspektów realizowanych procesów oraz zarządzamy nimi celem zmniejszenia obciążeń środowiska naturalnego. Prowadzimy okresowe oceny zgodności działań z wymaganiami prawnymi i ciągle doskonalimy nasz System poprzez ustanawianie celów i realizowanie zadań środowiskowych.

Nadzorujemy i doskonalimy środowisko pracy obejmujące kwalifikacje personelu, stosowane narzędzia pracy, materiały i technologie, kierując nasze działania w stronę dotrzymywania ustalonych parametrów jakościowych, zapobiegania chorobom zawodowym, wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz innym sytuacjom awaryjnym, które mogłyby spowodować utratę mienia i/lub zdrowia pracowników a także innych osób przebywających zarówno na naszym terenie jak i obszarze, na którym realizujemy inwestycję.

Deklaruję pełne wsparcie Zarządu w przestrzeganiu i doskonaleniu naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, przy jednoczesnym adekwatnym współudziale pracowników w działaniach na rzecz jakości, środowiska naturalnego i BHP.Prezes Zarządu
Piotr Szymczyk
Mapa strony   |   Ochrona prywatności   |   Kontakt   |   RSS

   
Zobacz także:
Copyright © Energomontaż-Południe Katowice Sp. z o.o.
Projekt i realizacja: 2BITS